Okertal - Oktober 2007


- Tränketal -
Granitsurfer 6b+